Můj příběh

Dnes věnuji většinu pracovního času důvěrné podpoře mých klientů formou  konzultací a workshopům pro malé skupiny, rozvíjení mých služeb a vzdělávání se v tématu lidské jedinečnosti, na které se specializuji.

Spolupracuji s klienty, které baví leadership sebe i druhých, kteří se rádi vzdělávají a je pro ně důležitý hlubší smysl toho, čemu věnují svůj drahocenný čas. Pro své podnikání mám podporu těch nejlepších na světě, se kterými taktéž sdílím stejné vášně a hodnoty.

Má práce pro mě není prací, ale zábavnou a smysluplnou činností, které bych se věnoval i kdybych měl neomezené množství peněz. Žiji se svou rodinou na nádherném místě v centru Prahy, blízko řeky jak jsem si vždy přál. Ve volném čase se věnuji čtení, meditaci, pohybu, tanci  a procházkám s rodinou v přírodě.

Přesto přese všechno, stejně jako většina lidí stále řeším řadu svých osobních a pracovních problémů, které nikdy nekončí. Ale jsem vděčný za to, co teď mám a jaký život žiji, protože ne vždy to takto bylo.

 

Ve financích jsem začal pracovat v roce 2000 při studiu na vysoké škole. Budoval jsem svou poradenskou praxi v jedné velké finančně poradenské společnosti.

Některé činnosti, které práce finančního poradce obnáší, mě od začátku velmi bavily a nabíjely energií, jiné mě spíše vyčerpávaly. Poté co jsem překonal obtížné začátky, jsem zažil první větší úspěchy. Postoupil jsem na další pozice v kariéře a přivydělával si při studiu několik desítek tisíc korun měsíčně.

V roce 2002 se mi udála situace, při které můj nervový systém zažil velký šok, vlivem kterého se má kapacita snášet stres snížila asi o 70%. V té době jsem se jako finanční poradce věnoval komplexnímu finančnímu poradenství a musel se orientovat v životním pojištění, investicích, stavebním spoření, hypotékách, penzijních fondech i profesním a majetkovém pojištění. Všechny finanční plány a administrativu jsem si připravoval sám. K tomu jsem měl před sebou rok, kdy jsem měl dokončit studia a ještě s jiným ročníkem studentů než předešlé čtyři roky. V mém stavu energetického zamrznutí jsem se díky náporu  všech těchto věcí cítil zahlcený a paralyzovaný.

Abych toto období a z toho vyplývající zdravotní následky zvládl a mohl fungovat, nezbývalo mi než hledat cesty, jak se dostat do rovnováhy. Kromě toho, že jsem začal meditovat a například se zúčastnil tříletého studia metody Somatic Experiencing, která se věnuje práci s traumatem, se mou velkou oporou stalo následování mého přirozeného talentu, který jsem začal postupně objevovat.

V roce 2008 jsem se nadchl pro koučování.  Absolvoval jsem několik koučovacích výcviků a začal koučovat jak v branži financí, tak mimo ni. Spolupracoval jsem s koučinkovou společnosti Results Coaching Systems  jako konzultant a asistent trenéra. Vedle toho jsem se dále věnoval finančnímu poradenství.

Zlomovým  momentem pro mé další směřování, úspěch v podnikání a energetickou rovnováhu bylo v roce 2010 setkání s konceptem Dynamiky bohatství. Jedná se o nástroj pro objevení největšího talentu a vytvořil ho Roger Hamilton, podnikatel který žije na Bali a mentoruje podnikatele po celém světě.

 

Pojmenování mého největšího talentu mi  dalo jasné směřování, ale nebyl jsem si tehdy ještě plně vědom všech souvislostí s mým talentem spojených a hloubky do které cesta talentu  může vést. Každopádně vzhledem k tomu, že mi teklo do bot, jsem měl velkou motivaci můj talent opravdu žít. Neměl jsem moc na výběr. Buď budu v proudu a budu fungovat nebo ne.

V roce 2011 jsem úspěšně koučoval několik manažerů jedné velké finančně poradenské firmy. To mě inspirovalo k založení vlastní poradenské společnosti se záměrem být kouč a mentor ve své vlastní firmě. Tehdy jsem se také začal specializovat na investiční poradenství a v rámci společnosti jsme zahrnuli do portfolia produkty založené na etickém investování.  

Postupně jsem začal aplikovat cestu talentu nejen na sebe, ale i na podnikání naší společnosti a podporu mých kolegů a konzultantů. Dostali jsme se do většího flow a to přineslo výsledky. Například jsme v malé skupině několika poradců zprostředkovali během 3 měsíců investice za více než 64 mil. Kč.

V roce 2015, když jsem byl s manželkou na svatební cestě v Sikkimu na severu Indie, jsem příležitostně pro zábavu mentoroval místní podnikatele a hodně jsem v rámci toho stavěl na cestě talentu a konceptu Dynamiky bohatství. To mě přivedlo k myšlence spolupráce se společností Rogera Hamiltona.

Krátce po návratu z Indie jsem si zakoupil u Enterpreneur Institutu (společnost R.Hamiltona) trénink pro Flow konzultanty. Část tréninku se odehrávala v Jižní Africe, kde jsem se při té příležitosti osobně setkal s Rogerem a zúčastnil se dvoudenního workshopu, který vedl. Certifikace pro Flow konzultanty mi umožnila dávat klientům profesionální podporu na jejich cestě objevování a žití největšího talentu.

Cesta do Jižní Afriky mne inspirovala k ještě většímu využití konceptů Dynamiky bohatství a Spektra bohatství do podnikání naší společnosti a služeb pro klienty. Začal jsem rozvíjet myšlenku služby postavené na celostním přístupu k prosperitě.

 

Následně jsem začal vést workshopy na téma talentu, implementovat Spektrum bohatství do finančních konzultací a poskytovat klientům výklady k jejich talentovým profilům.

Na konceptech Dynamiky bohatství a Spektra bohatství mě fascinovalo a stále fascinuje jejich jednoduchost a jasnost, kterou přináší, ale také duchovní přesah, který si málokdo uvědomuje.

V roce 2017 jsem přijal nabídku společnosti ThomasLLoyd, se kterou jsem v tu dobu už roky spolupracoval, na prohloubení spolupráce. Začal jsem pracovat jako Relationship manažer a měl jsem na zodpovědnost rekrutování finančních poradců pro prodej investičních produktů ThomasLloyd a péči o ně.  

Tato spolupráce byla pro mne úplně nová zkušenost. Nikdy jsem nebyl zaměstnaný. Toto sice nebylo úplně čistě zaměstnání, ale bylo to zaměstnání nejblíže, co jsem kdy zažil. Vyzkoušel jsem si, řečeno terminologií Spektra bohatství, fungování na "oranžové" úrovni.  Také jsem ještě lépe poznal finančně poradenský trh a uviděl ho z pohledu producentů finančních produktů.

Po roce má exkluzivní spolupráce s ThomasLLoyd skončila a přetransformovala se do trochu jiné a mě více vyhovující podoby. To mi umožnilo pokračovat v rozvíjení mé služby postavené na celostním přístupu k prosperitě a v talent mentoringu.

 

Také jsem pokračoval ve svém vzdělávání a získávání dalšího know how pro podporu mých klientů. Odletěl jsem na Bali, kde jsem absolvoval v podnikatelském resortu  R.Hamiltona Vision Villas takzvaný Performance consultant training. Naučil jsem se tam, jak novým účinnějším způsobem pracovat se skupinami a týmy a načerpal další inspiraci.  

Po návratu z Bali jsem  začal většinu svého pracovního času věnovat rozvoji mých mentoringových služeb, ochutnávkovým sezením a provázení klientů jejich osobní transformací na podnikatelské cestě.

To, že jsem se začal ještě intenzivněji věnovat činnostem, kde je můj nejsilnější proud a které jsou v souladu s mým talentem mě přivedlo k objevení mého poslání, které téma talentu přesahuje. Uvědomil jsem si o čem má lekce byla a je a že mé zdravotní potíže mi pomohly  objevit mou vlastní jedinečnou hodnotu. Zahnaly mě do situace, kdy nemám jinou možnost, než se věnovat tomu, kde dávám největší užitek. A tím je podpora mých klientů v objevení jejich vlastní jedinečné hodnoty. To je mým posláním, kterému se s radostí věnuji.

Jedinečnost vzniká namícháním více ingrediencí, než je jen samotný talent. Ať už  chcete navýšit příjmy, zajistit pravidelný přísun klientů, zjednodušit si práci, uzdravit se nebo žít život, který vás naplňuje, klíčem je objevení vaší  výjimečnosti. To je současně v podnikání základem pro vybudování vaší autentické a atraktivní osobní značky.

Proto inspiruji lidi ke smysluplné a obohacující cestě sebepoznání, která není ani tak o nějakém přemítání a rozjímání o sobě. Je spíše o transformaci  založené na přejímání zodpovědnosti a získávání zkušeností v klíčových tématech, díky kterým dochází k proměně vás i vašeho podnikání.

 

 

"Své největší omezení jsem proměnil v největší dar."

Inspiruje vás to, co zde čtete? Neváhejte mě kontaktovat. Rád vám poskytnu více informací.

Tomáš: (+420) 776 048 928 nebo tomas@tomasnutil.cz

asistentka Anička: asistentka@tomasnutil.cz