Můj příběh

Povím ti mou cestu k sobě pomocí pěti bran, do kterých jsem na ni vstoupil. Za těmito branami se nachází 5 esenciálních témat, přes která jsem se postupně nořil do svého nitra. Některá mi dala pořádně zabrat. Ale každé z nich mi ukázalo, jak se zanořit ještě hlouběji. A společně mě přivedly k mému Pravému Já. Tato témata jsou zároveň pěti hlavními pilíři mé práce.Vzájemně spolu souvisejí a vzájemně se posilují. Ukazují, jak dávat to nejlepší sobě i světu.

Všechny mají společné to, že nás vedou do stavu Klidu a Síly.

FINANČNÍ PROSPERITA/SMYSLUPLNÉ INVESTOVÁNÍ 

Je rozdíl mezi finanční prosperitou a bohatstvím. Bohatství se liší tím, že obsahuje jako protipól chudobu. Děje se v extrémních růstech a extrémních propadech a není dlouhodobě udržitelné. Finanční prosperita tuto polaritu přesahuje. Také obsahuje přirozené růsty a poklesy, ale ne tak výrazné. Děje se v rovnováze.

Finanční prosperita přichází díky naplňování našeho poslání. A také díky smysluplnému investování. Smysluplné investování je investování v souladu se sebou i celkem. Investiční rozhodnutí se děje nejen z hlavy, ale i ze srdce, jasnosti intuice a vedení naší energie. Toto rozhodnutí reflektuje naše finanční potřeby, ale i potřeby související s naší osobní transformací. Pokud je pro nás důležitá zdravá strava, investujeme např. do aquaponických farem, které produkují jídlo v bio kvalitě. Když potřebujeme v životě stabilitu, investujeme např. do zlata a nemovitostí. Spojením naší autentické potřeby a záměru napomoci vyřešení aktuálních potřeb společnosti, dochází k přesahu – transcendenci. Tím získáváme přístup k energii, která přesahuje naše fyzické tělo. A otevírá se prostor obsahující nadčasový klid. Takto investuji a takové investování podporuji.

A teď už k mé cestě: 

V roce 2002 se při studiu vysoké školy začínám věnovat finančnímu poradenství. Začátky nejsou jednoduché, ale po jejich překonání si při studiu vydělávám peníze, které jsou tehdy nadprůměrným měsíčním příjmem v ČR.

Po 2 letech života, který obsahuje studium VŠ, budování poradenské praxe a často extrémní bujarou studentskou zábavu procházím náročnou osobní krizí. Dostávám se do stavu energetického zamrznutí.

Obávám se, jestli budu schopen dále fungovat – studovat a vydělávat peníze. Tato situace mě přivádí na cestu objevování svého poslání.

POSLÁNÍ

Tehdejší krizové období mě vede k hledání podpory a tu nacházím v meditaci a meditační komunitě. Tím se více spojuji s posláním, kterému říkám absolutní poslání. Toto poslání je nám všem společné. Je jím Být. Mnohem později, v roce 2019, objevuji poslání, které nazývám Nejhlubším posláním. Jde o poslání vůči nám samým a je spojené s naším hlavním transformačním tématem. U někoho takovým tématem může být třeba svoboda, uznání nebo bezpečí. U mě je jím síla/sebehodnota. Poznání tohoto tématu mi pomáhá vidět smysl i v nepříjemných životních výzvách, kterými procházím. To mě vybavuje vytrvalostí, trpělivostí a důvěrou. Téma síly je tak univerzální, že hraje velmi významnou roli i u lidí, jejichž hlavní transformační téma je jiné. V roce 2008 se zúčastňuji semináře, kde jedním z témat, kterým jsme se věnujeme, je poslání. Po semináři mám silný pocit, že vím, co chci a kam jdu. První kroky mě vedou ke koučování a lektorské činnosti. To mě přibližuje k poslání, které nazývám Poslání z talentu. Ale pro plné žití tohoto poslání je potřeba nejprve tento talent poznat.

TALENT

Mou první příležitostí poznat své talenty jinak než sebepozorováním nebo zpětnou vazbou od okolí, je seznámení s konceptem Wealth Dynamics v roce 2010. WD mi pomáhá jasně pojmenovat můj nejsilnější talent a tím objevit, co je má nejpřirozenější cesta do flow. Protože se stále potýkám s energetickou nerovnováhou, mám velkou motivaci svůj talent žít. Na 9 let se stává talent ústředním tématem mého osobního, duchovního a profesního rozvoje. I proto se v rámci finančního oboru začínám specializovat na smysluplné investování. V roce 2012 patřím mezi jedny z prvních zprostředkovatelů ekologických investic v ČR. Následování talentu mě vede k postupnému delegování většiny činností, které nejsou v souladu s mým talentovým profilem. V roce 2016 se stávám součástí komunity podnikatelů Entrepreneurs Institutu Rogera Hamiltona, který koncept Wealth Dynamics vytvořil. Procházím tréninkem a certifikací Flow consultant v Jižní Africe a Performance consultant na Bali. V té době začínám poskytovat konzultace a vést workshopy na téma talentu i mimo svůj finanční byznys. V roce 2019, kdy se talent mentoringu věnuji jeden čas naplno a mám pocit, že plně žiji své poslání, se překvapivě mé psychosomatické potíže výrazně zhoršují. Tato zkušenost mě vede k odhalení mého nejhlubšího poslání spojeného s tématem síly/sebehodnoty a také zodpovědnosti. Současně si uvědomuji, že talent zdravě a autenticky projevím, když budu následovat své vnitřní vedení.

VNITŘNÍ VEDENÍ

S tématem vnitřního vedení se více seznamuji v roce 2014 a to díky nauce Human design. Human design ukazuje celou mapu našich talentů a také učí, jak tyto talenty projevit následováním přirozených energetických impulsů. V roce 2020 se s touto naukovou a vnitřním vedením znovu a mnohem pevněji spojuji. To zásadním způsobem proměňuje mé fungování. Výrazně se upozaďuje mé rozhodování z hlavy ve prospěch rozhodování na základě mé energie – vzestupu životní síly (platí pro můj energetický typ Generátor). Pouštím přílišnou snahu mít věci pod kontrolou a začínám více jednat z přítomnosti. Najednou stačí toho dělat mnohem méně. Dlouhé seznamy úkolů se redukují na pár podstatných věcí, které je potřeba udělat. Dny a týdny nabité schůzkami, telefonáty a intenzivní aktivitou začínají více střídat dny a týdny, kdy je můj diář poloprázdný a spíše se věnuji zkoumáním témat, která mě zajímají. Výrazně roste má důvěra jít jednoduše tudy, kudy mě život vede.

PRAVÉ JÁ

A život mě vede stále hlouběji do sebe. Jsem více času sám a také více času věnuji meditaci. Během roku 2021, kdy 8 měsíců bydlím na Vyšehradě, zažívám při jedné praxi vědomé přítomnosti průlomovou zkušenost hlubokého klidu. Podobné zkušenosti sice zažívám již od roku 2012, ale teď objevuji, co je pro mě ten nejpřirozenější způsob uvědomění přítomnosti. Tím získávám mocnou podporu pro stavy zahlcení. Možná se k této úlevě příliš připoutávám a pobývám v hlubokém klidu více, než je potřeba. Každopádně po vysycení klidem, mě můj vnitřní hlas vede k vynořování se do pohybu. Je rok 2022 a já si kupuji jednu knihu, která mě v tom velmi podporuje. Učí, jak rychle získat některé významné meditační zkušenosti, které lidé zažijí běžně až po mnoha letech duchovní praxe. Jednou z nich je např. stav, kterému říkám Blažený klid. Je zároveň prvotním pohybem a tím prvním krůčkem k projevu síly. Jemně a v klidu nás vede ze stavu zaseknutí do plynutí s proudem.

Díky těmto meditačním zkušenostem zapadá do mé skládačky 5. pilíř, který nazývám Pravé Já. Uvědomuji si, že teprve, když jsme ukotvení v podstatě svého Pravého Já, můžeme se spolehlivě spojit se svým vnitřním vedením. V této podstatě je klid a z tohoto klidu se projevuje naše síla.

Ještě více zintenzivňuji meditační praxi. Objevují se nové a nové vhledy. A také přicházejí inspirace od dalších učitelů. Spouští se ve mně proces velkého uvolňování. Zvědomování potlačených emocí se projevuje jako neočekávané výbuchy smíchu a pocity radosti.

Potom přichází další posílení. Ukazuje se, že tou nejmocnější silou je čirá přítomnost. 

 

Takto jsem během 21 let došel ke konceptu KLID A SÍLA PRAVÉHO JÁ. Zde je jeho esenciální shrnutí.

Do klidu a síly a pravého já se dá vejít těmito 5 branami.

PROSPERITA

POSLÁNÍ

TALENT

VNITŘNÍ VEDENÍ

PRAVÉ JÁ

 

Prosperitu a rovnováhu přirozeně zažíváme, když naplňujeme naše poslání.

Naše poslání naplňujeme, když projevujeme naše talenty.

Naše talenty zdravě projevujeme, když následujeme naše vnitřní vedení.

Na své vnitřní vedení jsme snadno napojeni, když si uvědomujeme naše Pravé Já.

Pravé Já je základ, ze kterého vše vychází.

Inspiruje vás to, co zde čtete? Neváhejte mě kontaktovat. Rád vám poskytnu více informací.

Tomáš: (+420) 776 048 928 nebo tomas@tomasnutil.cz

asistentka Markéta: marketa@tomasnutil.cz