Můj příběh

Provázím mé klienty  proměnou, v rámci které dochází k  uvědomění jejich  nejsilnějších talentů a vášní. Podporuji je v porozumění  jejich stínům, v nichž  nalézáme přístup k další mocné energii a které odhalují  jejich nejhlubší poslání. Na základě tohoto sebepoznání jim pomáhám vytvořit jedinečnou hodnotu, potřebnou v tomto světě a dnešní době. Předávám jim své znalosti a zkušenosti, díky kterým dokáží tuto hodnotu efektivně šířit a mohou být za ni dobře zaplaceni.

Výsledkem je nový člověk, který se věnuje  tomu, co je pro dnešní dobu hodnotné, co ho naplňuje a zároveň léčí. Toto je podpora,  kde nejvíce zářím, vedu k největší záři své klienty a kde dokáži dát největší hloubku.

Z mé zkušenosti je ale důležité, aby finanční, osobní i duchovní růst stál na pevných základech. Proto část mé mise byla a stále je v oblasti financí, kde působím již 20 let. Vedení poradenských týmů a sdílení mých  zkušeností s péčí o finance mi přináší tolik potřebné uzemnění. Díky tomu mohu pomoci uzemnit se  a prakticky fungovat v tomto světě i mým klientům. Zároveň  vedu klienty a poradce přes finanční témata k pozvednutí svého ducha.

Napojuji je na investice, které  v dané lokalitě  přinášejí  konkrétní sociální, ekologický a ekonomický užitek. Inspiruji k novému přístupu řešení finančních potřeb. K přístupu, který je založen na souladu se sebou, společností a dnešní dobou.

Spolupracuji s klienty, které baví leadership sebe i druhých, kteří se rádi vzdělávají a je pro ně důležitý hlubší smysl toho,  čemu věnují svůj drahocenný čas. Učím se od světových expertů na finance, podnikání, osobní rozvoj i spiritualitu.

Má práce pro mě není prací,  ale zábavnou a smysluplnou činností, které bych se věnoval i kdybych měl neomezené množství peněz. Žiji se svou rodinou na nádherném místě v centru Prahy, blízko řeky jak jsem si vždy přál. Ve volném čase se věnuji čtení, meditaci, pohybu, tanci  a procházkám s rodinou v přírodě.

Přesto přese všechno,  stejně jako většina lidí stále řeším řadu svých osobních a pracovních problémů, které nikdy nekončí.  Ale jsem vděčný za to, co teď mám a jaký život žiji, protože ne vždy to  takto  bylo.

Ve financích jsem začal pracovat v roce 2000 při studiu na vysoké škole. Budoval jsem svou poradenskou praxi v jedné velké finančně poradenské společnosti.

Některé činnosti, které práce finančního poradce obnáší, mě od začátku velmi bavily a nabíjely energií, jiné mne spíše vyčerpávaly. Poté co jsem překonal obtížné začátky, jsem zažil první větší úspěchy. Postoupil jsem na další pozice v kariéře a přivydělával si při studiu několik desítek tisíc korun měsíčně.

V roce 2002 se mi udála situace, při které můj nervový systém zažil velký šok, vlivem kterého se má kapacita snášet stres snížila asi o 70%. V té době jsem se jako finanční poradce věnoval komplexnímu finančnímu poradenství a musel se orientovat v životním pojištění, investicích, stavebním spoření, hypotékách, penzijních fondech i profesním  a majetkovém pojištění. Všechny finanční plány a administrativu jsem si připravoval sám. K tomu jsem měl před sebou rok, kdy jsem měl dokončit studia a ještě s jiným ročníkem studentů než předešlé čtyři roky. V mém stavu energetického zamrznutí jsem se díky náporu všech těchto věcí cítil zahlcený  a paralyzovaný.

Abych toto období a z toho vyplývající zdravotní následky zvládl a mohl fungovat, nezbývalo mi než hledat cesty, jak se dostat do rovnováhy. Kromě toho, že jsem začal meditovat a například se zúčastnil tříletého studia metody Somatic Experiencing, která se věnuje práci s traumatem, se mou velkou oporou stalo následování mého přirozeného talentu, který jsem začal postupně objevovat.

 V roce 2008 jsem se nadchl pro koučování.  Absolvoval jsem několik koučovacích výcviků a začal koučovat jak v branži financí, tak mimo ni. Spolupracoval jsem s koučinkovou  společnosti Results Coaching Systems  jako konzultant a asistent trenéra. Vedle toho jsem se dále věnoval finančnímu poradenství.

Zlomovým  momentem pro mé další směřování, úspěch v podnikání a energetickou rovnováhu bylo v roce 2010 setkání s konceptem Dynamiky bohatství. Jedná se o nástroj pro objevení největšího talentu a vytvořil ho Roger Hamilton, podnikatel, který žije na Bali a mentoruje podnikatele po celém světě.

Pojmenování mého největšího talentu mi dalo jasné směřování, ale nebyl jsem si tehdy ještě plně vědom všech souvislostí s mým talentem spojených a hloubky do které cesta talentu  může vést. Každopádně vzhledem k tomu, že mi teklo do bot, jsem měl velkou motivaci můj talent opravdu žít. Neměl jsem moc na výběr. Buď budu v proudu a budu fungovat nebo ne.

V roce 2011 jsem úspěšně koučoval několik manažerů jedné velké finančně poradenské firmy. To mě inspirovalo k založení vlastní poradenské společnosti se záměrem být kouč a mentor ve své vlastní firmě. Tehdy jsem se také začal specializovat na investiční poradenství a v rámci společnosti jsme zahrnuli do portfolia produkty založené na zodpovědném investování. 

Postupně jsem začal aplikovat cestu talentu nejen na sebe, ale i na podnikání naší společnosti a podporu mých kolegů a konzultantů. Dostali jsme se do většího flow a to přineslo výsledky. Například jsme v malé skupině několika poradců zprostředkovali během 3 měsíců investice za více než 64 mil. Kč.

V roce 2015, když jsem byl s manželkou na svatební cestě v Sikkimu na severu Indie, jsem příležitostně pro zábavu mentoroval místní podnikatele a hodně jsem v rámci toho stavěl na cestě talentu a konceptu Dynamiky bohatství. To mě přivedlo k myšlence spolupráce se společností Rogera Hamiltona.

Krátce po návratu z Indie jsem si zakoupil u Enterpreneur Institutu (společnost R.Hamiltona) trénink pro Flow konzultanty. Část tréninku se odehrávala v Jižní Africe, kde jsem se při té příležitosti osobně setkal s Rogerem a zúčastnil se dvoudenního workshopu, který vedl. Certifikace pro Flow konzultanty mi umožnila dávat klientům profesionální podporu na jejich cestě objevování a žití největšího talentu.

Cesta do Jižní Afriky mne inspirovala k ještě většímu využití konceptů Dynamiky bohatství a Spektra bohatství do podnikání naší společnosti a služeb pro klienty. Začal jsem rozvíjet myšlenku služby postavené na celostním přístupu k prosperitě.

Následně jsem začal vést veřejné workshopy na téma talentu. A také jsem začal  zahrnovat do finančních konzultací koncept Spektra bohatství. Spektrum bohatství umožňuje bezpečně vést klienta krok za krokem v jeho finančním i profesním růstu.

Na konceptech Dynamiky bohatství a Spektra bohatství mě fascinovalo a stále fascinuje jejich jednoduchost a jasnost, kterou přináší, ale také duchovní přesah, který si málokdo uvědomuje.

V roce 2017 jsem přijal nabídku společnosti ThomasLLoyd, se kterou jsem v tu dobu už roky spolupracoval, na prohloubení spolupráce. Začal jsem pracovat jako Relationship manažer a měl jsem na zodpovědnost rekrutování finančních poradců pro prodej investičních produktů ThomasLloyd a péči o ně. 

Tato spolupráce byla pro mne úplně nová zkušenost. Nikdy jsem nebyl zaměstnaný. Toto sice nebylo úplně čistě zaměstnání, ale bylo to zaměstnání nejblíže, co jsem kdy zažil. Vyzkoušel jsem si, řečeno terminologií Spektra bohatství, fungování na "oranžové" úrovni.  Také jsem ještě lépe poznal finančně poradenský trh a uviděl ho z pohledu producentů finančních produktů.

Po roce má exkluzivní spolupráce s ThomasLLoyd skončila a přetransformovala se do trochu jiné a mě více vyhovující podoby. To mi umožnilo pokračovat v rozvíjení mé služby postavené na celostním přístupu k prosperitě a v talent mentoringu.

Také jsem pokračoval ve svém vzdělávání a získávání dalšího know how pro podporu mých klientů. Odletěl jsem na Bali, kde jsem absolvoval v podnikatelském resortu  R.Hamiltona Vision Villas takzvaný Performance consultant training. Naučil jsem se tam, jak novým účinnějším způsobem pracovat se skupinami a týmy a načerpal další inspiraci. 

Po návratu z Bali jsem začal většinu svého pracovního času věnovat rozvoji mých mentoringových služeb, ochutnávkovým sezením a provázení klientů jejich osobní transformací na podnikatelské cestě.

To,  že jsem se začal ještě intenzivněii věnovat činnostem,  kde je můj nejsilnější proud a které jsou v souladu s mým talentem  mě přivedlo k objevení mého poslání, které téma talentu přesahuje. Uvědomil jsem si o čem má lekce byla a je a  že mé zdravotní obtíže mi pomohly  objevit  mou vlastní jedinečnou hodnotu.  Zahnaly mě do situace,  kdy nemám jinou možnost než se věnovat tomu,  kde dávám největší užitek. A tím je podpora mých klientů v objevení jejich vlastní jedinečné hodnoty. To je mým posláním, kterému se s radostí věnuji.

Zkušenost objevení mé mise a uvědomění v jakých mých niterných tématech je její pramen mě přivedlo ke způsobu,  jak pomoci objevit poslání jiným lidem. V rámci synchronicity jsem se ve stejnou dobu dostal k jedné nápomocné dotazovací metodě. Tato metoda v kombinaci s mými zkušenostmi a vhledy dala vzniknout konceptu kterému říkám Pramen jedinečnosti. Je to konzultace v rámci které jsem schopen pomoci objevit mému klientovi jeho nejhlubší poslání. To co jsem já hledal 17 let mají moji klienti během 1,5 hodiny!

Zařadil jsem tuto konzultaci do mého hlavního mentoringového programu a sezením Pramene jedinečnosti úspěšně prošlo desítky klientů. Dále se ukázalo, že protože poslání pramení v hlubokých niterných  tématech, je jeho následování výzvou, ale také léčením a naplněním. Člověk který v rámci své pracovní činnosti žije své poslání získává přístup k dříve uzamčené energii. Věnuje se tomu, co ho naplňuje, léčí a postupně mu přináší do jeho  života stále více síly, sebedůvěry a rovnováhy.

Současná situace ohledně nákazy koronavirem a ekonomická krize ji provázející vede k transformaci celou společnost. Vybízí nás k tomu,  abychom prošli procesem, kterým mé klienty provázím. Tedy nejprve vybudovat pevné základy a následně pochopit  naše niterná témata, která budou v této době ještě rychleji vyplouvat na povrch. Jejich uvědomění nám pomůže se uzdravit, proměnit  a začít zářit.

U mě samotného v této době například došlo k transformaci na úrovni pochopení mé profesní identity. Změnil jsem úhel pohledu na to, co dělám. Dříve jsem si myslel, že jsem leader, zároveň investiční poradce a mentor. Teď vím, že jsem především průvodce osobní transformací. Téma peněz je totiž pro všechny přirozenou součástí osobní transformace. A já je mohu i díky svým znalostem a zkušenostem ve finančních záležitostech touto proměnou bezpečně provést.

"Své největší omezení jsem proměnil v největší dar."

Inspiruje vás to, co zde čtete? Neváhejte mě kontaktovat. Rád vám poskytnu více informací.

Tomáš: (+420) 776 048 928 nebo tomas@tomasnutil.cz

asistentka Markéta: asistentka@tomasnutil.cz